Header Ads

Các Bài Văn Cúng

Đặt gà cúng xin giới thiệu Các bài văn cúng, khấn cổ truyền trong năm:

 • Văn khấn ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng
 • Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)
 • Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)
 • Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)
 • Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)
 • Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)
 • Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)
 • Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu
 • Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên)
 • Tết Trung Nguyên
 • Văn khấn ngày Giỗ Thường
 • Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)
 • Văn cúng ngày giỗ đầu
 • Văn khấn khi cúng giỗ
 • Văn khấn cầu tự
 • Văn khấn chúng sinh - Ngày Rằm tháng Bảy
 • Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân gia)
 • Văn khấn trong lễ tang
 • Văn khẫn lễ Thượng Thọ
 • Văn khấn dâng sao giải hạn
 • Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch
 • Văn khấn lễ khai trương cửa hàng
 • Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới)
 • Văn khấn lễ nhập trạch
 • Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn
 • Văn khấn lễ động thổ
 • Văn khấn khi cưới gả
 • Lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)
 • Văn khấn lễ Đức ông
 • Văn khấn Tiền chủ
 • Văn khấn Thánh sư
 • Văn khấn Thần Tài
 • Văn khấn thần Thổ Công
 • Văn khấn giải trừ bệnh tật
 • Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)
 • Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)
 • Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo
 • Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền
 • Văn khấn lễ Phật
 • Văn khấn tại Chùa
 • Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu
 • Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đến, Miếu
 • Hạ lễ
 • Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho
 • Văn khấn lễ Đức Thánh Trần
 • Văn khấn ban Công Đồng
 • Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu
 • Trình tự dâng lễ
 • Văn Khấn lễ tạ năm mới