Header Ads

Gà cúng giao thừa

07:37

Theo quan niệm của người Việt Nam chúng ta con gà là loại tam sinh nó đại diện cho trời, đất, nước vì: Đầu giống rồng, mình giống công, đuô...

Đọc thêm »