Header Ads

Gà cúng giao thừa

07:37

Theo quan niệm của người Việt Nam chúng ta con gà là loại tam sinh nó đại diện cho trời, đất, nước vì: Đầu giống rồng, mình giống công, đuô...

Đọc thêm »

Đặt xôi gà cúng xe

16:45

“Cúng xe” đối với những “bác tài” miền Trung và đặc biệt ở Nam bộ, cúng xe vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch hằng tháng đã trở thành một tục lệ...

Đọc thêm »